Τα νέα μας

  •  10/6/2011. Αναπροσαρμόζονται  τα  Πρόστιμα  για τα οχήματα  που δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ.

Τροποποιήσεις και αλλαγές στην νομοθεσία που αφορά τα ΚΤΕΟ, φέρνει ο νόμος 3897/2010 του οποίου οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από την 10/12/2010  και  10/6/2011.

Αυστηρότερες ποινές για τον εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με τον νόμο οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θα πηγαίνουν εκπρόθεσμα τα οχήματα τους για έλεγχο ΚΤΕΟ επιβαρύνονται εκτός από το παράβολο ελέγχου του οχήματος και με παράβολο καθυστέρησης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ανάλογο με τον χρόνο καθυστέρησης. 

Αναλυτικώτερα : http://kteocar.gr/?page_id=40

Για να αποφύγουν τα παραπάνω πρόστιμα  πρέπει οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να γνωρίζουν ότι ο αρχικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος τους από το ΚΤΕΟ γίνεται με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ενώ κατόπιν γίνεται κάθε δύο χρόνια από τον αρχικό έλεγχο.

Για τα  οχήματα που πρέπει να πραγματοποιήσουν τον αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο, παραμένουν οι επτά (7) ημέρες περιθώριο χωρίς πρόστιμο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ :

Πρέπει να αναφερθεί  ότι το πρόστιμο για ανέλεγκτο όχημα είναι 400 € και για μη ύπαρξη κάρτας ελέγχου καυσαερίων 200 €.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος ελέγξει το όχημά του σε ΚΤΕΟ εντός δέκα ημερών και προσκομίσει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην Τροχαία, τότε το πρόστιμο των 400 € μειώνεται σε 50 €.

 

Από τις 10.6.2011  Δεν  ασφαλίζονται τα οχήματα που δεν έχουν ελεγχθεί από  ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με τον νόμο 3897 / 2010 οχήματα που δεν έχουν   εκπληρώσει την υποχρέωση τους για έλεγχο ΚΤΕΟ δεν θα μπορούν να ασφαλιστούν και σε περίπτωση που έχουν σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά δεν έχουν σε ισχύ  Δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ δεν θα αποζημιώνονται για ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ και δεν θα καλύπτονται από την ασφαλιστική τους εταιρεία για ατύχημα που θα προκαλέσουν.

Εκτιμάται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το ποσοστό των ανασφάλιστων επιβατηγών οχημάτων έχει ξεπεράσει το 17 %.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος τιμωρείται με αφαίρεση άδειας και πινακίδων  κυκλοφορίας.